top of page

 СЪБИТИЯ

ВАЖНО

Без име.png
images.jpg

50   години

традиция и професионализъм -

сега и завинаги!

постижения в професията

видео

 

благородна инициатива

26.09.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

viber_image_2022-09-26_15-28-53-116.jpg

 

СЪОБЩЕНИЕ

за

формите на обучение  в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“

гр. Банкя за учебната 2023/2024 година

 

СЪОБЩЕНИЕ

 за

дневното разписание на учебните часове на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Банкя през учебната 2023/2024 година

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с безплатна програма

за развитие на родителската компетентност „К.Е.Ш.?-Кой е шефът?

Родителски срещи за началото на учебна година 2023/2024 година

ЗАПОВЕД

№   1206 / 07.09.2023г.  

за 

достъп до сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ  

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

            Откриването на учебната 2023/2024 година за всички ученици ще се проведе

на 15.09.2023 г. от 10.00 часа в двора на училището.

На 18.09.2023г. от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от VIII клас.

Служебните бележки на записаните в VIII клас ученици могат да бъдат получени

в счетоводството на училището от 08.09.2023г. от 8.00ч. до 16.00ч.

 

 От Ръководството

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА

СЛЕД IV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧИНИЦИТЕ

ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА

СЛЕД IV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛ ЗА УЧИНИЦИТЕ

ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

Г Р А Ф И К

на дейностите по попълване на свободните места

 след четвърти етап на класиране

на ученици  в VIII клас

СЪОБЩЕНИЕ

График за достъп до сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ  

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ 05.05.2023 Г. ОФИЦИАЛНИЯТ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ Е

 

info-2201400@edu.mon.bg

покана към родителите за избор на обществен съвет

 
 
PODKREPA ZA USPEH LOGO.jpg
Untitled.png
Бланка  BG05M2OP001-page0001_edited.jpg
ОУ лого.jpg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ СЪСТЕЗАНИЯ

„НАЙ-ДОБЪР МЛАД ГОТВАЧ“ , „НАЙ -ДОБЪР МЛАД СЕРВИТЬОР“ И „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ХОТЕЛИЕР“

ДОБРЕ ДОШЛИ

ПГТ "Алеко Константинов" провежда обучение по специалностите :

- “Организация на хотелиерството”

- “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения"

- “Производство на кулинарни изделия и напитки”

- “Кетъринг"

- "Организация на обслужването в хотелиерството"

Учениците се обучават в:

  • дневна форма на обучение

  • самостоятелна форма на обучение