top of page

ДОБРЕ ДОШЛИ

ПГТ "Алеко Константинов" провежда обучение по специалностите :

- “Организация на хотелиерството”

- “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения"

- “Производство на кулинарни изделия и напитки”

- “Кетъринг"

- "Организация на обслужването в хотелиерството"

Учениците се обучават в:

  • дневна форма на обучение

  • самостоятелна форма на обучение

 СЪБИТИЯ

ВАЖНО

Без име.png
images.jpg

50   години

традиция и професионализъм -

сега и завинаги!

постижения в професията

видео

 

благородна инициатива

26.09.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

viber_image_2022-09-26_15-28-53-116.jpg

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ!

е определен график за достъп до сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ​

СЪОБЩЕНИЕ 

на вниманието на учениците от XII клас

 

На вниманието на родители и ученици от VIII, IX, X и XI клас!

 

СЪОБЩЕНИЕ 

           Във връзка с реализирането на ремонт на сградата на Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” - град Банкя, по Оперативна програма „Региони в растеж“, пребазирането на учебния процес е от 08.05.2024 г. в сградата на 78. СУ „Христо Смирненски“ гр. Банкя, находяща се на ул. „Царибродска“ № 5, корпус Д, етаж 2 и 3.

 

Прилагаме Ви седмично разписание и часови график.

                                                          
                                                         ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

СЪОБЩЕНИЕ

на внимание на зрелостниците

СЪОБЩЕНИЕ

Полицейски служители напомниха за спазване на правилата по безопасност на движението по пътищата на учениците на  ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ гр. Банкя

СЪОБЩЕНИЕ

за

формите на обучение  в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“

гр. Банкя за учебната 2023/2024 година

 

СЪОБЩЕНИЕ

 за

дневното разписание на учебните часове на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Банкя през учебната 2023/2024 година

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с безплатна програма

за развитие на родителската компетентност „К.Е.Ш.?-Кой е шефът?

Родителски срещи за началото на учебна година 2023/2024 година

ЗАПОВЕД

№   1206 / 07.09.2023г.  

за 

достъп до сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ  

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

            Откриването на учебната 2023/2024 година за всички ученици ще се проведе

на 15.09.2023 г. от 10.00 часа в двора на училището.

На 18.09.2023г. от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от VIII клас.

Служебните бележки на записаните в VIII клас ученици могат да бъдат получени

в счетоводството на училището от 08.09.2023г. от 8.00ч. до 16.00ч.

 

 От Ръководството

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА

СЛЕД IV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧИНИЦИТЕ

ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА

СЛЕД IV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛ ЗА УЧИНИЦИТЕ

ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

Г Р А Ф И К

на дейностите по попълване на свободните места

 след четвърти етап на класиране

на ученици  в VIII клас

СЪОБЩЕНИЕ

График за достъп до сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ  

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ 05.05.2023 Г. ОФИЦИАЛНИЯТ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ Е

 

info-2201400@edu.mon.bg

покана към родителите за избор на обществен съвет

 
 
PODKREPA ZA USPEH LOGO.jpg
Untitled.png
Бланка  BG05M2OP001-page0001_edited.jpg
ОУ лого.jpg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ СЪСТЕЗАНИЯ

„НАЙ-ДОБЪР МЛАД ГОТВАЧ“ , „НАЙ -ДОБЪР МЛАД СЕРВИТЬОР“ И „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ХОТЕЛИЕР“

bottom of page