Ръководство

Директор
инж. Димитринка Колева-Васева
Зам. директор по учебната дейност
инж. Соня Маркова
Зам. директор по учебно – производствена дейност
инж. Анета Дякова