top of page

Документи

ПРАВИЛНИК ЗА   ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”- ГР. БАНКЯ

за учебната 2022/ 2023 година

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  ЗА   ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”- ГР. БАНКЯ

за учебната 2022/ 2023 година

 

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА 

ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

  • УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

  • План-програма за действие за 2023 година за безопасност на движението по пътищата

 

 

 

ПРАВИЛА

ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“- ГР. БАНКЯ

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ГР. БАНКЯ ЗА ПЕРИОДА 2023-2028 Г.

                                СТРАТЕГИЯ                                                    ЕТИЧЕН КОДЕКС

bottom of page