top of page

Графици

Самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК

за провеждане на изпитна сесия - м. януари

за учениците от самостоятелна форма на обучение - учебна 2022/2023 година

ГРАФИК

за провеждане на изпитна сесия - м. септември

за учениците от самостоятелна форма на обучение - учебна 2020/2021 година

  • заповед № 811 от 23.08.2021 год.

ГРАФИК

за провеждане на изпитна сесия - м. юни

за учениците от самостоятелна форма на обучение - учебна 2020/2021 година

  • заповед № 619 от 08.06.2021 год.

ГРАФИК

за провеждане на изпитна сесия - м. април - май

за учениците от самостоятелна форма на обучение - учебна 2020/2021 година

  • заповед № 467 от 02.04.2021 год.

 

ГРАФИК

за провеждане 

на септемсрийска поправителнa изпитна сесия

за учениците от самостоятелна форма на обучение - учебна 2019/2020 година

  • ЗАПОВЕД № 1010 от21.08.2020 год.

ГРАФИК

за провеждане 

на юлска поправителни изпитна сесия

за учениците от самостоятелна форма на обучение - учебна 2019/2020 година

  • ЗАПОВЕД № 904 от03.07.2020 год.

ГРАФИК 

за провеждане на юнска изпитна сесия за учениците от самостоятелна форма на обучение -

учебна 2019/2020 година

  • ЗАПОВЕД № 776 21.05.2020 год.

График за  допълнителните дати  след 27.01.2020 г. на януарската изпитна сесия за учебна 2019/2020  год.

Януарска изпитна сесия за учебната 2019/2020 год.

Септемврийска поправителна сесия за учебната 2018/2019 год.

 

Юлска поправителна сесия за учебната 2018/2019 год.

Юнска сесия за учебната 2018/2019 год.

Априлска сесия на учебната 2018/2019 год.

Януарска сесия за учебната 2018/2019 год.

bottom of page