Стратегия за развитие на Професионална Гимназия по Туризъм "Алеко Константинов" гр. Банкя за периода от 2020 учебна година до 2024 учебна година. 

Пълният текст може да прочетете от тук:

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО  КОНСТАНТИНОВ“ ГР. БАНКЯ