top of page

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМ 2023/2024 ГОДИНА

СПЕЦИАЛНОСТИ И БАЛООБРАЗУВАНЕ 

График на дейностите по приемане на ученици

в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банкя

ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ И МЯСТО

bottom of page