top of page

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМ 2023/2024 ГОДИНА

График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2023-2024 година

СПЕЦИАЛНОСТИ И БАЛООБРАЗУВАНЕ 

График на дейностите по приемане на ученици

в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банкя

ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ И МЯСТО

Първо класиране

Допълнителен държавен план-прием след завършен първи гимназиален етап на средно образование

Съобщение

Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" се намира в сградата на 78 СУ " Христо Смирненски" на ул. Царибродска  № 5 корпус Д

 
bottom of page