СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМ 2021/2022 ГОДИНА

Г Р А Ф И К

на дейностите по приемането на ученици

в ПГ по туризъм - Банкя

за учебната 2021/2022 г.

СПЕЦИАЛНОСТИ И БАЛООБРАЗУВАНЕ 

График на дейностите по приемане на ученици

в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банкя

ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ И МЯСТО