top of page

ПРАВИЛА

ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“- ГР. БАНКЯ

bottom of page